Maximale bedrag energiebespaarlening verhoogd

Het maximale te lenen bedrag voor energiebesparende maatregelen is verhoogd. Tot voor kort was het mogelijk om een bedrag te lenen van € 25.000. Dit bedrag is onlangs verhoogd tot
€ 50.000,-. Om in aanmerking te komen voor de hogere energiebespaarlening, moet worden voldaan aan bepaalde eisen.

Woningeigenaren met zeer ambitieuze energiebesparende maatregelen krijgen nu de kans om gebruik te maken van de hogere lening. Hiervoor heeft het Nationaal Energiebespaarfonds twee pakketten opgesteld. Dit zijn het ‘Zeer energiezuinig pakket’ en het ‘Nul op de Meter pakket’.

Het 'Zeer energiezuinig pakket' bestaat uit een lening van maximaal € 40.000,- die binnen vijftien jaar moet worden afgelost. Om in aanmerking te komen voor de lening dienen de besparende maatregelen te voldoen aan verschillende eisen, met name op gebied van isolatie. Voor de aanvraag en verdere details van het pakket kunt u terecht op de website van de energiebespaarlening.

Het 'Nul op de Meter pakket' is bedoeld voor woningeigenaren die hun woning geheel energieneutraal willen maken. Energieneutraal houdt in dat een woning evenveel energie opwekt als dat het verbruikt. Om dit te realiseren, is eigen energieopwekking noodzakelijk en moet de woning goed zijn geïsoleerd. Het energieneutraal maken van een huis is een ingrijpende maatregel en daarom is hiervoor een lening beschikbaar van maximaal € 50.000,-. Ook deze lening dient binnen vijftien jaar te worden afgelost. Alle voorwaarden zijn te lezen op de pagina Nul op de Meter .

Interesse in de energiebespaarlening of wilt u meer weten? Vraag het aan uw energiecoach.

Delen