Camminghaburen gaat verduurzamen

Het begon allemaal met de duurzaamheidsambitie van bewoner Hindrik van Dijken. Deze heeft nu een “Nul op de Meter woning” en is al jaren energieambassadeur van de gemeente Leeuwarden. De gemeente is op zoek naar energieambassadeurs en heeft in Camminghaburen ook Hendrik van Houten en Klaas Hofman bereid gevonden zich hierbij aan te sluiten.

Doelstelling van de gemeente Leeuwarden is om in 2020 een energiebesparing in de woningbouw van 20% te realiseren ten opzichte van het energieverbruik in 2010. Daarin staat ondersteuning van lokale initiatieven en samenwerking met bouwbedrijven centraal. Bijpassend aan deze doelstelling zijn wij, Hindrik van Dijken, Hendrik van Houten en Klaas Hofman, gestart met het projectinitiatief Camminghaburen Nul op de Meter. Hiervoor hebben we een stichting opgericht. Nul op de Meter betekent in feite dat een huis evenveel of meer opwekt ten opzichte van het verbruik. In Camminghaburen staan ongeveer 1750 particuliere woningen met een label lager dan C. Gericht op Nul op de Meter is dus veel winst te behalen en wij willen ons via de stichting hiervoor in gaan zetten.

We maken gebruik van het Nul op de Meter concept dat Ekwadraat heeft ontwikkeld. Bouwbedrijf Lont heeft zich samen met installatiebedrijf Damstra gecommitteerd aan de stichting Camminghaburen Nul op de Meter. De gemeente Leeuwarden heeft ons geholpen met de eerste financiële injectie.

Bijzonder aan het concept is dat het de lokale economie stimuleert, dat er bespaargarantie wordt gegeven op de investeringen en dat een deel van het geïnvesteerde geld weer wordt ingezet in de wijk. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een laadpaal voor elektrische auto’s of fietspad voorzien van zonnepanelen.

De eerste drie huizen zijn inmiddels gescand. Als de tools klaar zijn en de coaches zijn opgeleid kunnen we los. Voor het einde van het jaar willen we 20 huizen aan de scan onderwerpen en van een energiebesparingsadvies voorzien.

We hebben mensen uit de wijk nodig om dit allemaal te kunnen realiseren. Zij zullen worden opgeleid als energiecoach en kunnen zo buurtbewoners adviseren over energiebesparende maatregelen. Samen zorgen we zo voor een mooier en duurzamer Camminghaburen. Meld je aan!

Op zaterdag 10 juni van 14.00 – 16.00 uur vindt de aftrap van de stichting plaats in het wijkgebouw Camminghastins. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

Delen