Eerste pilot project is gestart in Gemeente Eemnes

Ed van der Vaart, lid van de lokale energiecorporatie in Eemnes, vertelt over de ontwikkkeling van de eerste ‘Nul op de Meter’-stichting in Nederland.

“Het begon allemaal met de duurzaamheidsambitie van de gemeente Eemnes. De gemeente wil voor 2020 25% CO2 reductie behalen ten opzichte van 2008. Hiervoor zijn allerlei initiatieven gestart waaronder het initiatief om particuliere huizen te verduurzamen en zo 1 kTon CO2 te besparen. Dit kan door 200 huizen naar Nul op de meter om te bouwen. In Eemnes staan ongeveer 1750 particuliere woningen met een label slechter dan C. Er is dus veel te halen.

Het begon met veel brainstormen over hoe en wat en vooral met wie. Om de ambitie van de burgers te proeven zijn we een paar keer op een markt gaan staan en hebben we voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Al snel hadden we 60 aanmeldingen van mensen die interesse hadden. De ambitie leeft dus wel degelijk onder de bewoners.

We hadden en een efficiënte tool nodig om snel maar nauwkeurig een huis te kunnen scannen en advies te kunnen geven. We besloten met Ekwadraat samen deze tool en een opleiding voor de energieadviseurs te ontwikkelen. Ook hadden we partners nodig die als hoofdaannemer de werkzaamheden konden begroten en ons konden helpen om scherpe offertes te maken. De Bouwgroup Dijkstra Draisma was bereid deze rol op zich te nemen. De eis van de gemeente was om zoveel mogelijk lokale ondernemers te betrekken en zij zullen dit gaan doen.

We willen uiteindelijk een prestatiegarantie afgeven voor 10 jaar op het resultaat van de investeringen bij de klant. Ook willen we aan het einde van het proces een gecertificeerd label afgeven. Daarom werken we samen met Bouwgarant en Keurhuis.

De eerste vier huizen zijn inmiddels gescand. Als de tools klaar zijn en de adviseurs zijn opgeleid dan kunnen we vol gas aan de slag. Voor het einde van het jaar zullen we 60 huizen aan de scan onderwerpen en van een energiebesparingsadvies voorzien.”

Delen