Producten voor gemeenten

Van ‘Nul op de Meter’ kunnen gemeenten projectondersteuning en tools aanschaffen voor initiatieven in een wijk. De volgende producten en diensten bieden wij aan:

• ‘Train de trainer’-opleiding
• Marketing toolkit
• Website
• Communicatie pakket
• Digitale nieuwsbrief
• Sociale media
• Office sjablonen
• Energieapplicatie
• Begeleiding vanuit Ekwadraat

De ‘train de trainer’-opleiding, de begeleiding vanuit Ekwadraat en de energieapplicatie zijn verplichte onderdelen voor een nieuwe ‘Nul op de Meter’ stichting. Echter kunnen de marketing tools naar wens aangeschaft worden. Onderstaand leest u wat elke product/dienst inhoudt.

‘Train de trainer’-opleiding

Binnen de stichting zullen enkele energiecoördinatoren opgeleid moeten worden. Hiervoor wordt een de ‘train de trainer’-opleiding aangeboden. Deze ‘train de trainer’-opleiding zal bestaan uit de volgende stappen:
1. Kennis maken met energie;
2. Het lezen van de energie nota;
3. Ontwikkeling duurzame energie techniek;
4. Energie monitoring;
5. Planning en coördinatie;
6. Gesprekstechnieken en vertrouwen;
7. Kennis overdracht aan de overige vrijwilligers;
8. Gebruik en uitleg van de ‘Nul op de meter’ energie app.
De opgeleide vrijwilligers zullen uiteindelijk als zelfstandige trainers de overige vrijwilligers kunnen opleiden als energiecoördinator.

Wij verrichten bovenstaande werkzaamheden in vier dagdelen in overleg met u op een nader te bepalen locatie en tijdstip. Dit is inclusief lesmateriaal en audiovisuele middelen. Per training is een minimum van twee personen vereist en wordt een maximum van vier personen gehanteerd. Dit in verband met de overdraagbaarheid en effectiviteit van de training.

‘Nul op de meter’ applicatie

Een ‘Nul op de Meter’ energie applicatie waarbij de energiecoördinator een quick scan kan uitvoeren bij een bezoek aan een potentiële geïnteresseerde. In deze energie applicatie wordt rekening gehouden met alle parameters van de woning als wel alle landelijke en lokale subsidie mogelijkheden. Daarnaast zal er een begroting uitkomen met een advies waarmee de bewoner geïnformeerd word over de diverse mogelijkheden voor de verduurzaming van zijn woning.
Alle energiecoördinatoren van de stichting ontvangen de applicatie.

Marketing Toolkit

De landelijke stichting ‘Nul op de Meter’ biedt verschillende ondersteunende materialen aan om uw lokale stichting te promoten. Deze materialen kunt u naar eigen wens aanschaffen. Onderstaand zijn de verschillende materialen uitgelegd.

- Website
Een ‘nul op de meter’ website voor uw stichting met daarbij alle relevante informatie op perceel niveau voor de bezoeker van deze website, genoemd www.nulopdemeter.eu/uwstichting(bijvoorbeeld: www.nulopdemeter.nl/eemnes). Bij het aanschaffen van de website ontvangt u ook de bewonersanimatie. Daarnaast zal er een versimpelde versie van de energie applicatie opgenomen gaan worden in de ‘Nul op de Meter’ website. Hiermee kunnen bewoners via de website een simpele en snelle quick scan uitvoeren.
Hosting van de website, updates en een back-up zijn inclusief. Daarnaast ontvangt u tot maximaal acht emailadressen.

- Drukwerk
Een totaal communicatie pakket in de ‘Nul op de Meter’-huisstijl bestaande uit
1. 2500 vel briefpapier;
2. 500 stuks visitekaartjes p.p. (maximaal 6 personen);
3. 2000 stuks A5 enveloppen;
4. 1000 vel with compliment cards;
5. 2500 A5 folders 4 pagina’s full color inclusief drukwerk.

- Promotiemateriaal
In overleg met de stichting zijn er verschillende mogelijkheden. Hierbij valt te denken aan:
• Jassen;
• Pennen;
• Petten;
• Notitieblokken;
• etc.
Promotiemateriaal is op aanvraag.

- Digitale nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief bestaat uit:
1. Template nieuwsbrief;
2. Training;
3. Per kwartaal ontvangt u informatie uit de landelijke stichting;
4. Software voor de nieuwsbrief;
5. Database en beheer van emailadressen.

- Sociale media
U krijgt accounts voor verschillende sociale media’s met de ‘Nul op de Meter’ huisstijl. Deze accounts zijn zelf te beheren en aan te passen. Te denken valt aan een Facebook account, een Twitter account en andere gewenste sociale media.

- Office sjablonen
Template van alle office sjablonen in de ‘Nul op de Meter’ huisstijl. Hieronder vallen de volgende sjablonen en templates:
1. Powerpoint-sjabloon
2. Word-sjabloon
3. Email templates
4. Advertentie template